2541 คศ คืออะไร

ค.ศ. 2541 หมายถึงปีที่อยู่ในสมศักดิ์ของปฏิทินทิศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นปีที่เกิดขึ้นหลังจาก พ.ศ. อเช็นทรดูเกอร์ (เมื่อพ.ศ. 2043) และปีก่อนหน้านี้คือ พ.ศ. 2540.

ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับปี 2541 ได้แก่:

  • ในปี 2541 นั้น ประเทศไทยได้ประสบการณ์เหตุการณ์สำคัญได้แก่การล่มสลายของกองทัพในการปฏิวัติก่อนเทศกาลสงกรานต์ในเมืองกรุงเทพฯ ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้สูงมาก โดยการปฏิวัติในปีนี้ได้เป็นที่รู้จักในนามว่า "เหตุการณ์แผ่นดินไหว 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541"
  • ในส่วนของเศรษฐกิจ ปี 2541 นั้นเป็นปีสำคัญที่มีการตัดสินใจสร้างโครงการทางด่วนทั้งหลายที่มีสถาปัตยกรรมสำคัญ เช่น ทางด่วนหมายเลข 9 ศรีราชา - ชลบุรี ทางด่วนหมายเลข 7 ชิดลม - มาบตาพุด เป็นต้น
  • ในด้านการบันทึกข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสื่อสาร ปี 2541 เป็นปีที่มีการพยายามในการเปิดประสบการณ์การใช้เน็ตเวิร์ก ฮะไวเอ้อพิงค์ โดยมีจิตวิทยาการสื่อสารกับสร้างแคมเปญทางโลกในภาพยนตร์ "ไครอันก็ได้รัก"
  • ในวงการกีฬา ปี 2541 เป็นปีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติจาก ประธานาธิบดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเรื่องเป็ดสวยสยาม ในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีการจัดกิจกรรมแข่งขันมวยปล้ำ และมีการจัดงานแสดงดนตรี ร่วมกับการแสดงกีฬาที่ตนเองรับผิดชอบต่อการเป็นเจ้าภาพแก่ประเทศพม่า เป็นต้น