3ทหารเสือ คืออะไร

ทหารเสือ คือ กองทหารที่ตั้งขึ้นโดยพรรคเสือภูเขา หรือกลุ่มทหารที่ร่วมกันต่อสู้ในการจัดการกับศัตรู ซึ่งเอกลักษณ์ของทหารเสือคือการต่อสู้อย่างมือฉีกมือใหญ่และรักษาสถาบันทางศาสนา ทหารเสือมักจะแสดงเอกลักษณ์ของเสือในเครื่องแบบ ได้แก่ เสื้อกล้ามเกราะเปล่งแสง หมวกโกลบอล และเข็มขัดที่ออกแบบโดยใส่ลายเสือ

ทหารเสือมีบทบาทสำคัญในอดีต โดยเฉพาะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สอง ทั้งสองฝ่ายทัพในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งต่างมีกลุ่มทหารเสือเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ นอกจากนี้ ทหารเสือยังมีบทบาทในการคุ้มกันเสถียรภาพภูมิภาคและป้องกันการล่วงล้ำของอำนาจในหลายประเทศ

ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่การใช้ทหารเสือเป็นในลักษณะเล็กน้อยหรือเป็นกลุ่มก่อนการรับทรัพย์สินที่ใช้ศึกษาหรือเจรจากัน ทหารเสือบางกลุ่มยังมีชื่อเสียงเช่น ทหารเสือกัมพูชา ซึ่งเป็นกลุ่มทหารที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2484 และมีบทบาทในการสงครามในประเทศกัมพูชา รวมถึงทหารเสือลูเชีย ทหารเสือสิงค์ขุนแผน และอื่น ๆ ในหลายประเทศ