30บาทรักษาทุกโรค คืออะไร

ไม่มีข้อมูลทางการและทางวิชาการใดๆ ที่ระบุว่า 30 บาทสามารถรักษาทุกโรคได้จริงๆ โรคแต่ละชนิดและระดับความรุนแรงต่างกัน และการรักษาโรคมีหลายวิธีเช่นกัน ซึ่งคำว่า "รักษา" มักจะแปลว่าการเสริมสร้างร่างกายให้ฟื้นตัวหรือการลดอาการที่มากขึ้น แต่ไม่ใช่การรักษาโรคมากแค่ 30 บาทอย่างเดียว สำหรับการรักษาโรคควรไปพบแพทย์เพื่อประจำเอ็งโรคและรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม