3000 คืออะไร

3000 (สามพัน) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 2999 (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 3001 (สามพันเอ็ด)

คำเติมนำหน้า

ความหมาย

  • เลข 3000 ยังเป็นชื่อของสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่อว่า สามพันโบก

ในทางคณิตศาสตร์

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่