50 คืออะไร

50 (ห้าสิบ) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 49 (สี่สิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 51 (ห้าสิบเอ็ด)

คำเติมนำหน้า

ความหมาย

ในทางคณิตศาสตร์

50 = 1<sup>2</sup> + 7<sup>2</sup> หรือ 50 = 5<sup>2</sup> + 5<sup>2</sup>

  • 50 เป็นผลรวมของจำนวนกำลังสอง 3 จำนวนเรียงกัน ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ ดังนี้

50 = 3<sup>2</sup> + 4<sup>2</sup> + 5<sup>2</sup>

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่