50000 คืออะไร

50000 (ห้าหมื่น) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 49999 (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 50001 (ห้าหมื่นเอ็ด)

ตัวเลขที่เลือกอยู่ในช่วง 50001–59999

50001 ถึง 50999

 • 50069 = 1<sup>1</sup> + 2<sup>2</sup> + 3<sup>3</sup> + 4<sup>4</sup> + 5<sup>5</sup> + 6<sup>6</sup>
 • 50400 – จำนวนประกอบสูง1
 • 50625 = 15<sup>4</sup>, ยกกำลังสี่ที่น้อยที่สุดที่สามารถแสดงเป็นผลรวมของยกกำลังที่สี่ที่แตกต่างกันเพียงห้ากำลังเท่านั้น พาลินดรอมิกในฐาน 14 (14641<sub>14</sub>)
 • 50653 = 37<sup>3</sup>, พาลินดรอมิกในฐาน 6 (1030301<sub>6</sub>)

51000 ถึง 51999

 • 51076 = 226<sup>2</sup>, พาลินดรอมิกในฐาน 15 (10201<sub>15</sub>)
 • 51641 – จำนวนมาร์คอฟ2
 • 51984 = 228<sup>2</sup> = 37<sup>3</sup> + 11<sup>3</sup> กำลังสองที่เล็กที่สุดจากผลรวมของยกกำลังสี่ที่แตกต่างกันเพียงห้าตัว

52000 ถึง 52999

 • 52488 – 3-สมูธนัมเบอร์
 • 52633 – จำนวนคาร์ไมเคิล3

53000 ถึง 53999

 • 53016 – จำนวนพีระมิดห้าเหลี่ยม
 • 53361 = 231<sup>2</sup> ผลรวมของลูกบาศก์ของจำนวนเต็มบวก 21 ตัวแรก

อ้างอิง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Footnotes

หมวดหมู่