6 จี (เครือข่าย) คืออะไร

6 จี () เป็นเครือข่ายเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายมาตรฐานรุ่นที่หก ที่รองรับเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ เป็นระบบที่สืบต่อตามแผนของ 5G และมีแนวโน้มที่จะเร็วขึ้นอย่างมากที่ความเร็ว ~95 Gb/s เช่นเดียวกับรุ่นก่อน ๆ เครือข่าย 6G จะเป็นเครือข่ายเซลลูลาร์บรอดแบนด์ซึ่งพื้นที่ให้บริการแบ่งออกเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดเล็กที่เรียกว่า เซลล์ หลายบริษัท เช่น Nokia, Samsung, LG ได้แสดงความสนใจใน 6G มีรายงานว่า จีน, เกาหลีใต้ และ ญี่ปุ่น มีความสนใจเช่นกัน 6G มีแนวโน้มที่จะวางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ในช่วงทศวรรษ 2030 12345

อ้างอิง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Footnotes

  1. https://www.digitaltrends.com/mobile/what-is-6g/

หมวดหมู่