6มิถุนายน คืออะไร

วันที่ 6 มิถุนายน เป็นวันที่ลำดับที่ 157 ในปฏิทินกรรมปี (Gregorian calendar) ซึ่งยังเหลืออีก 208 วันในปี วันที่นี้อาจมีการเกิดขึ้นข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ ดังนี้:

 • ประเทศสหรัฐอเมริการะบุวันที่ 6 มิถุนายนวันที่ "วันที่ถดถอยสำหรับแสกนอินเทอร์เน็ตระดับโลก" (World IPv6 Launch Day) เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนจากเน็ตเวิร์กพรอแทคคอล IP version 4 (IPv4) เป็น IP version 6 (IPv6) เพื่อขยายสิ่งที่ชื่อว่า "โลกของอุปกรณ์เชื่อมต่อ" (Internet of Things) เพื่อรองรับอุปกรณ์เพิ่มขึ้น

 • ในปี 1944 ฝ่ายเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สองถูกขับไล่ออกจากอิตาลีในวันที่ 6 มิถุนายน ทำให้พื้นที่ในอิตาลีรวมถึงหมู่เกาะซิสิลีอีกหลายแห่งเป็นอิตาลีพิบัติ (Italian Asbestos)

 • วันนี้ยังเป็นวันเกิดของบุคคลสำคัญ รวมถึง:

  • คิรสทอฟเวิลร์ (Christopher of Bavaria) กษัตริย์ดานิเมอร์ก์ในสมัยฮอลสไตน์ เกิดเมื่อปี 1341
  • สเทฟานี กราฟอี ศิลปินชาวอิตาลี เกิดเมื่อปี 1863
  • คีวิน รานี (Kiefer Sutherland) นักแสดงชาวแคนาดา เกิดเมื่อปี 1966
  • รองี สเครคาโวะ (Roughi Skjerka) นักฟุตบอลชาวโบสเนีย เกิดเมื่อปี 1990

นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์สำคัญในอดีตเกิดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายนดังนี้:

 • ในปี 1944 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้กฏบัตรการดำเนินการภายใต้กฏหมายมาตราต่างๆ ในการขับเคลื่อนกองทัพสหรัฐอเมริกา กลายเป็นหลักการทำงานที่สามารถปฏิบัติต่อสมาชิกกองทัพ ในระหว่างช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2

 • ในปี 1944 กองทัพสหรัฐอเมริกาได้นำเสนอแผนรบ Operation Overlord เพื่อการลงยุทธ์ ลงบ้านนอร์มัลดีพลี (Normandy) ในชายฝั่งตะวันตกของฝรั่งเศส นำไปสู่การสงครามที่มีชื่อเสียงว่า "ฝ่ายฟินแลนด์" (D-Day)

 • ในปี 1982 อาเธนส์รัก หลังหรรษาแรกของชาวบราซิล ถูกฆ่าโดยทหารผู้รักษาความปลอดภัยของบราซิล แท้ทรมานมาจากสมาคมกลางสหรัฐอเมริกา (OEA) และ ถือว่าเป็นแฟ้มในการก่อการร้ายที่สำคัญในกา-รี่โดยราษฎรและกลุ่มซึ่งอาจเป็นปฏิวัติที่สองของบราซิล

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายนของทุกปีให้ติดตามข่าวสารได้ตามสื่อมวลชนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นปัจจุบัน