60 คืออะไร

ขออภัย กรุณาแจ้งให้ทราบว่าคำถามของท่านเกี่ยวกับตัวเลข 60ที่แตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและช่วยตอบคำถามได้ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ