7 บาป มีอะไรบ้าง คืออะไร

เบื้องต้นบาปคือการกระทำที่ถือว่าผิดกฎหมายหรือที่ถือว่าไม่ดีต่อจริยธรรมหรือจริยธรรมอันดีต่อผู้อื่นหรือตนเอง 7 บาปที่นับถือได้มากที่สุดในศาสนาคริสต์คือแกมมาซอน, ความแค้น, การโกรธ, การทุจริต, ความชั่วร้าย, ความมั่งคั่งหรือความทะเยอทะยาน, การถลางพระเยซูเสียชีวิตและตลอดกาล