7 ประจัญบาน คืออะไร

7 ประจัญบานประกอบด้วยคำที่ใช้ในศาสนาคริสต์เพื่ออธิบายคุณสมบัติหรือลักษณะของพระเจ้า แต่ละคำแสดงถึงคุณลักษณะที่แตกต่างกันของพระเจ้า

  1. ความเป็นเจ้า – แสดงถึงถิ่นฐานของพระเจ้าเป็นกลางและเหนือชั้นอื่น ๆ

  2. ความเพียร – แสดงถึงความอ่อนน้อมและกระตือรือร้นในการอาศัยอยู่ใกล้กับพระเจ้า

  3. ความรู้ – แสดงถึงความทรงจำและความเข้าใจที่สมบูรณ์ของพระเจ้า

  4. ความโอ่อ่า – แสดงถึงความสามารถในการทรงรับสิ่งที่ต่างกันอย่างไม่จำกัด

  5. ความยอมรับ – แสดงถึงความกรุณาตัวเองและความรู้สึกของพระเจ้า

  6. ความเที่ยงธรรม – แสดงถึงความชอบธรรมและการใช้อำนาจอย่างถูกต้อง

  7. ความเจ้าค่ำคืน – แสดงถึงธรรมชาติที่มืดมัวและลักษณะพระเจ้าที่กำลังดับสลาย

คำเหล่านี้ช่วยให้คนเชื่อในพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าของพวกเขามีคุณลักษณะพิเศษที่จะช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของพวกเขาในชีวิตแต่ละวันได้