90000 คืออะไร

90000 (เก้าหมื่น) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 89999 (แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 90001 (เก้าหมื่นเอ็ด) เป็นผลรวมของกำลังสองของจำนวนเต็มบวก 24 ตัวแรก และกำลังสองของ 300

ตัวเลขที่เลือกอยู่ในช่วง 90001–99999

 • 90,625 – เป็นจำนวนออโตมอร์ฟิกห้าหลักเพียงตัวเดียว: 90625<sup>2</sup> = 82128906251
 • 91,125 – 45<sup>3</sup>
 • 93,312 – จำนวนเลย์แลนด์: 6<sup>6</sup> + 6<sup>6</sup>.2 Also a 3-smooth number.
 • 94,249พาลินโดรมิกยกกำลังสอง: 307<sup>2</sup>
 • 94,932 – จำนวนเลย์แลนด์: 7<sup>5</sup> + 5<sup>7</sup>3
 • 95,121 – จำนวนคาพรีการ์: 95121<sup>2</sup> = 9048004641; 90480 + 04641 = 951214
 • 96,557 – จำนวนมาร์คอฟ: 5<sup>2</sup> + 6466<sup>2</sup> + 96557<sup>2</sup> = 3 × 5 × 6466 × 965575
 • 97,336 – 46<sup>3</sup>
 • 98,304 – 3-สมูธนัมเบอร์
 • 99,066 – จำนวนที่มากที่สุดซึ่งกำลังสองโดยใช้เลขโดดเลขฐานสิบทั้งหมดเพียงครั้งเดียว: 99066<sup>2</sup> = 9814072356 นอกจากนี้ยังเป็นแอมบิแกรมสมมาตรแบบหมุนในเลขฐานสิบ
 • 99,991 - จำนวนเฉพาะห้าหลักที่มากที่สุด
 • 99,999 – จำนวนซ้ำ, จำนวนคาพรีการ์: 99999<sup>2</sup> = 9999800001; 99998 + 00001 = 999996

อ้างอิง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Footnotes

หมวดหมู่