bts อนุสาวรีย์ คืออะไร

BTS อนุสาวรีย์คือหนึ่งในปูทั้ง 50 สถานที่ท่องเที่ยวที่ดังของกรุงโซล ในประเทศเกาหลีใต้ วัด BTS อนุสาวรีย์ตั้งอยู่ที่บริเวณสนามกีฬากรุงเซอร์นัม จากการสร้างขึ้นมาเมื่อปี 1984 ชื่อของ BTS มาจากพจนานุกรมเก่าแก่ ภาษาเกาหลี 2 คำ คือ "Bangtan Seon Yeon Dan" โดยแปลว่า "กลุ่มวงบินของวัยรุ่น" ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนความหมายของคำว่า "ถ่ายทำสมาธิองค์กร" เป็นเครื่องบินหรือประจำการบินเท่านั้น และมีความสำคัญในด้านสถาปัตยกรรมโมเดิร์น โดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบถ่ายทำสมาธิเก่าแก่ ภายในสถาปัตยกรรมของ BTS อนุสาวรีย์มีพื้นที่ถ่ายทำสมาธิและจัดแสดงศิลปะเพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสได้กับศิลปะและวัฒนธรรมเกาหลีด้วย ในขณะที่ชื่อเสียงของบริษัทคือการเจรจาให้สิ่งปลูกสร้างสีเขียวในอุดมคติได้รับการยอมรับในสังคม