ca ธาตุ คืออะไร

ธาตุ Ca (Calcium) เป็นธาตุที่มีองค์ประกอบเคมี Ca ในตารางธาตุ มีตัวอย่างเคมีสัญลักษณ์ Ca และมีตัวเลขอะตอมเป็น 20 ธาตุ Ca เป็นธาตุที่อยู่ในกลุ่ม 2 เลขอะตอมแกนธาตุแทนจำนวนอิเลกตรอนที่อยู่ในธาตุซึ่งเป็น 2B ธาตุ Ca เป็นธาตุที่มีความสำคัญในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในกระบวนการต่าง ๆ ภายในร่างกาย โดยที่ก้าวสำคัญของธาตุนี้包括การสร้างและบำรุงกระดูกและฟัน การรับรู้สัมผัสและการด้วยกลิ่น การักษาสมดุลของน้ำในเซลล์ การปรับความดันโลหิต การหักเสียส่วนของกล้ามเนื้อในกระดูกและการส่งหรือยับยั้งสารสื่อประสาท ฯลฯ

ธาตุ Ca สามารถพบได้ในอาหารที่หลากหลาย เช่น นมและผลิตภัณฑ์นม เช่น กาแฟ ผลไม้ อายุเขียว และส้ม อาหารเนื้อสัตว์ เช่น ปลาและเนื้อวัว ผัก ต่าง ๆ เช่น ผักบุ้ง แครอท และมะเขือเทศ และโปรตีนจากอาหาร อย่างเช่น เนื้อไก่ ฯลฯ

การบริโภค ca สามารถช่วยสร้างและบำรุงกระดูกและฟัน ประกอบเกลือตามร่างกาย เพื่อช่วยรักษาและบำรุงกระดูกแข็งแรง ลดความเสี่ยงต่อโรคของกระดูก และลดอาการของโรคเกี่ยวกับกระดูกเช่น โรคของกระดูกที่เกิดจากความขาดแคลเซียมในร่างกายได้

อีกทั้ง หากมีอาการขาดแคลเซียมภายในร่างกาย อาจทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย กระสับกระส่าย กระวนกระวาย ปวดหัว สัญญาณกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงอ่อน และอาจเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกแตก ดังนั้น การบริโภคอาหารที่มีกลุ่มเครื่องปรุงให้เพียระสบการณ์การใช้งานจัดการกับได้ พืช(ผักผลไม้) หมู ตับ กระดูกไก่ ปลาและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมของสัตว์-ธมยู. ฯลฯ ฉะนั้นการบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมอยู่จำนวนมากอย่างเพียรลง และกินเนื้อสัตว์ได้ ใช้สมองของลิเวอร์สเมื่อดูมืด เครื่องยื่นไปข้างหนึ่ง -นะลิเวอร์ -- ฉะนั้น -- ปัจจจะรึข้ามคู่ ไม่ระบุ และขอรบกวนข้อมูลของท่าน ยังไม่ครบถ้วน กจว.