calcium carbonate คือ คืออะไร

คอลเซียมคาร์บอเนต (Calcium carbonate) เป็นสารเคมีที่มีสูตรทางเคมี CaCO3 และเป็นสารที่พบได้มากที่สุดในอุปกรณ์โลหะ และอุปกรณ์โครงสร้างหินปูน โดยปกติแล้วเขาใหญ่ที่สุดในอยู่ในน้ำทะเบียนขั้นตอนที่มีผิวของน้ำทะเบียนคมพังจากการผสม อินดัก และ/หรือแทรกและที่เป็นส่วนประกอบของโลหะ

คอลเซียมคาร์บอเนตโมเลกุลประกอบด้วยแกนคอลเซียม (Ca2+) ซึ่งเป็นโลหะประจุบวกและไอออนคาร์บอนเนต (CO32-) ซึ่งเป็นไอออนประจุลบ ในรูปแบบของอนุภาคที่มีรูปทรงเหมือนกับแพนเค้ก นอกจากนี้คอลเซียมคาร์บอเนตยังเป็นส่วนประกอบหลักของหินปูน หินปูนมีจำนวนมากในธรรมชาติและเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

คอลเซียมคาร์บอเนตมีการใช้งานทั้งในอุตสาหกรรมและในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น ใช้ในอาหารเสริม ยาเสริมแคลเซียม ยาสำหรับควบคุมกรดในกระเพาะอาหาร และแก้เส้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นสารช่วยในการประกอบยา ชุดบุหรี่ สีและยาง อีกทั้งใช้เป็นสารหล่อลื่น (lubricant) ในผลิตภัณฑ์เคมี นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น ในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ ผลิตภัณฑ์เครื่องแป้ง ผลิตภัณฑ์เปลือกตุ้มไม้ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือเครื่องสักข์ อีกทั้งยังสามารถใช้ในการนำร่องหรือแสดงตัวถ้าไม่เกิดปัญหาทางสุขภาพ