fake โกหก ทั้งเพ คืออะไร

ตำรวจและสำนักงานทำการคุ้มครองผู้บริโภค (FTC)ได้กำหนดความหมายของคำว่า "fake" หรือ "โกหก" ในบรรดาของสิ่งที่ขายหรือโฆษณาอย่างเสแสร้งเพื่อการค้าหรือเผยแพร่ข้อมูลสินค้าที่ผิดจรรยาบรรณ และจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความเสียหายเช่นการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพต่ำหรือไม่ถูกต้อง หรือการได้รับข้อมูลที่เป็นเท็จจากการโฆษณา โดย fake หรือ โกหก ภาษาไทยจะมีความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่ปลอมแปลง สิ่งที่ไม่เป็นความจริง หรือสิ่งที่ผิดกฏหมายหรือกฏระเบียบ

ตัวอย่างของ fake หรือ โกหก ที่พบได้บ่อย คือ:

  1. สินค้าปลอม: สินค้าที่ถูกปลอมแปลงให้ดูเหมือนสินค้าแท้ เช่น ยาสลดเส้นผมแบรนด์เนมที่มีราคาแพง แต่มีคualนภาคส่วนที่ไม่เป็นมิตรต่อเส้นผม
  2. การโฆษณาลวงโกหก: การโฆษณาสินค้าหรือบริการโดยให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ เพื่อสร้างความเชื่อว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีคุณค่ามากกว่าจริง เช่น การโฆษณายาเพิ่มความสูงด้วยวิธีง่ายๆ หรือการโฆษณาสินค้าที่ไม่ใช่แบรนด์นั้นๆ ว่าเป็นของแท้
  3. การล้อเลียนบัญชี: การสร้างบัญชีผู้ใช้ในโลกออนไลน์โดยใช้ข้อมูลปลอมเพื่อกระทำการผิดกฏหมาย เช่น การสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อกระจายข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงหรือการลวงโกหกผู้อื่นให้เสียหายทางทางการเงินหรือความชีวิต
  4. ข่าวปลอม: การสร้างข่าวเท็จหรือข้อมูลเท็จโดยมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความสับสนหรือความเสียหายต่อสาธารณชน เช่น การสร้างข่าวลือและข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการเมืองหรือธุรกิจชื่อดังเพื่อสร้างความรำคาญหรือความกลัวให้กับประชาชน

การป้องกันการเป็นเหยื่อและเสียหายจาก fake หรือ โกหก นอกจากเตรียมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคและตรรกะในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการซื้อสินค้าหรือเผยแพร่ข้อมูล ยังสามารถรายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อพบเหตุการณ์ fake หรือ โกหก