faq คืออะไร

คำถามที่พบบ่อย (; อักษรย่อ: FAQ) คือรายการคำถามและคำตอบ ซึ่งมักได้รับการคาดว่าเป็นคำถามที่พบบ่อยในบริบทบางอย่าง และที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเฉพาะ "FAQ" มักออกเสียงเป็นคำย่อมากกว่าอักษรย่อ แต่รูปแบบอักษรย่อยังคงอยู่ ตั้งแต่อักษรย่อ FAQ มาจากสื่อต้นฉบับเดิม ก็ได้มีการออกเสียงที่แตกต่างกันออกไป ทั้ง "แฟค", "ฟาค", "แฟกซ์" และ "แฟคส์" ซึ่งได้ยินบ่อย1 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน นิยามอาจจะหมายถึงคำถามที่พบบ่อยเพียงคำถามเดียวโดยเฉพาะ หรือได้รวบรวมรายการหลายคำถามกับคำตอบเหล่านั้น

อ้างอิง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Footnotes

  1. About FAQs: Pronunciation

หมวดหมู่