fukushima คืออะไร

ฟูคูชิมา (Fukushima) เป็นจังหวัดในภูมิภาคโตะกุของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตอนทิศเหนือของเกาะโฮนชู มีพื้นที่โดยรอบเป็นภูเขา ป่า แม่น้ำและทะเลสาบ ฟูคูชิมามีประวัติศาสตร์ที่สำคัญเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไฟน้ำมาแรงในเซนโตอินอะงอาร์ิคสาเหตุจากแผ่นดิบทีมีปัญหาในเซนโตอินอะงอาร์ิคหลังจากที่เกิดแผ่นดิบในครั้งเซียนไอจาไฟในปี ค.ศ. 2011 ซึ่งทำให้การไหลล้างปริมาณใหญ่ของน้ำประทุนและการระเหยของสารเกิดปัญหาในพื้นที่ทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทรัพยากรในพื้นที่รอบรู้มากจากเหตุการณ์นี้