jar (รูปแบบไฟล์) คืออะไร

JAR (Java ARchive) คือ รูปแบบไฟล์ประเภทแพ็คเกจ ส่วนใหญ่แล้วใช้ในการรวมไฟล์คลาสจาวา (Java class) หลาย ๆ ไฟล์, ข้อมูล (metadata) และทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น โน้ต รูปภาพ เสียง เป็นต้น) รวมเข้าด้วยกันเป็นไฟล์เดียวสำหรับการส่งต่อ1

ไฟล์ JAR เป็นไฟล์เก็บถาวร ที่มีไฟล์รายการเฉพาะของจาวา นามสกุลไฟล์ .manifest โดยไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปไฟล์เก็บถาวรแบบ ZIP และโดยทั่วไปจะมีนามสกุลไฟล์ .jar (ไฟล์ .manifest อยู่ในไฟล์ .jar อีกชั้นหนึ่ง โดยเก็บไว้แบบไฟล์ .zip)2

ไฟล์ JAR ที่ปฏิบัติการ (Execute) ได้

โปรแกรม Java ที่เรียกใช้งานได้ (executable) จะสามารถจัดเป็นแพ็กเกจในไฟล์ JAR ร่วมกับไลบรารีใด ๆ ที่โปรแกรมใช้ได้ (เช่น Apache Commons, Google Guava, JAXB เป็นต้น) ไฟล์ JAR ที่ปฏิบัติการได้ มีรายการที่ระบุเฉพาะ (manifest) จุดคลาสที่เริ่มต้น () ด้วย Main-Class: myPrograms.MyClass และ Class-Path ที่ชัดเจน (และอาร์กิวเมนต์ -cp จะถูกละเว้นไป)

ระบบปฏิบัติการบางระบบ จะสามารถเรียกใช้สิ่งเหล่านี้ได้โดยตรงเมื่อคลิก การเรียกใช้ทั่วไป จะทำได้ด้วยการใส่คำสั่ง java -jar foo.jar (foo.jar คือไฟล์ตัวอย่าง)เข้าไปจากคอมมานด์ไลน์ (command line)

ตัวเรียกใช้งานสามารถสร้างได้บนแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ ที่ต้องการสร้างไฟล์ Windows EXE สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น JSmooth, Launch4J, WinRun4J หรือ เพื่อรวมไฟล์ JAR เดียวลงในไฟล์ที่ปฏิบัติการได้ (executable)

ดูเพิ่ม

  • จาวา คลาสโฮล์เดอร์

  • ระบบโมดูลจาวา

  • โอเพน แพ็จเกจิง คอนเวนชัน

  • รูปแบบไฟล์แพ็คเกจของจาวาอีกแบบหนึ่ง

  • กิฟาร์

อ้างอิง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Footnotes

หมวดหมู่