jendrassik maneuver คืออะไร

thumb|upright|แพทย์ให้คนไข้ทำ Jendrassik maneuver เพื่อเพิ่ม Jendrassik maneuver เป็นอุบายทางการแพทย์ที่ให้คนไข้กัดฟัน งอนิ้วมือของมือทั้งสองข้างเป็นตะขอเอามาเกี่ยวกัน แล้วแพทย์ก็จะเคาะใต้เข่าคนไข้ด้วยค้อนรีเฟล็กซ์เพื่อให้เกิดรีเฟล็กซ์เข่า (patellar reflex) ซึ่งใช้เทียบกับปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ที่ได้เมื่อไม่ทำเช่นนี้ บ่อยครั้ง เมื่อคนไข้ทำอย่างนี้ รีเฟล็กซ์จะแรงกว่า คือ "รีเฟล็กซ์ที่อ่อนหรือไม่มี อาจทำให้เกิดโดยกระแสประสาทนำเข้า ที่เกิดจากการเกร็งกล้ามเนื้อเช่นนี้ นี่เป็นคำอธิบายที่ถูกต้องของอุบายนี้ เพราะไม่ได้เกิดเพราะการเบนความใส่ใจของคนไข้ ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดที่ก็ยังมีจนถึงทุกวันนี้"1 แพทย์ชาวฮังการี Ernő Jendrassik ได้สังเกตเห็นผลเช่นนี้เป็นคนแรกในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 จึงได้ตั้งชื่ออุบายนี้ตามเขา

อุบายนี้มีประโยชน์แม้คนไข้จะรู้ว่าให้ทำอย่างนี้เพื่ออะไร เพราะก็ยังให้ผลเหมือนกัน2

อุบายนี้ยังสามารถใช้เบนความสนใจของคนไข้เมื่อตรวจหรือทำหัตถการอย่างอื่น ๆ ที่ต้องเบนความสนใจโดยทำอย่างไรก็ได้ อย่างเช่น เมื่อตรวจประสาทโดยการหา Romberg's sign3

เชิงอรรถ

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น

แหล่งข้อมูลอื่น

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Footnotes

หมวดหมู่