kanagawa คืออะไร

จังหวัดคะนางะวา (Kanagawa) เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันไนของประเทศญี่ปุ่น มีพื้นที่ประมาณ 2,415 ตารางกิโลเมตร และประชากรประมาณ 9 ล้านคน (ตามการประมาณการปี 2021) โดยเมืองหลวงของจังหวัดคือเมืองยโกฮาม่า (Yokohama) ซึ่งเป็นเมืองที่สองใหญ่ที่สุดของประเทศหลังกรุงโตเกียว (Tokyo)

จังหวัดคะนางะวามีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายแห่ง ได้แก่ วิหารงานศิลปะคานัคตะยะ (Kamakura) ที่เป็นเมืองเก่าในประเทศญี่ปุ่นที่มีบรรยากาศสันติและชื่นชอบของนักท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมคานางาวะ (Kanagawa Silk Museum) ที่จะให้คุณได้รู้จักกับกระบวนการสร้างผ้าไหมดั้งเดิมของญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์สารส้มอาช่วย (Yokohama Landmark Tower) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่มีวิวของเมืองยโกฮาม่า และยังมีขนาด ตลาดมินาโตะ (Minato Mirai) ที่เต็มไปด้วยร้านค้าและอาหารอร่อย

ทั้งนี้จังหวัดคะนางะวายังเป็นศูนย์กลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีการพัฒนาด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้า และยังเป็นที่ตั้งของบางบริษัทใหญ่ระดับโลก เช่น บริษัทยามาฮ่า รถยนต์โตโยต้า และบริษัทแยมาฮ่า และยังมีพื้นที่ใกล้เคียงแบบเมืองนิวไทเป็นที่มาของการอาศัยและการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติอย่างหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น