kfc wiki คืออะไร

KFC (Kentucky Fried Chicken) เป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดสาขาหนึ่งที่มีกำเนิดจากสหรัฐอเมริกา ร้านนี้เนิ่นนานกลายเป็นหนึ่งในตราสินค้าชั้นนำที่มีปริมาณการขายมากในโลก ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดยนายชาวสหรัฐเลนส์ เกร์ฮ้าไรส์ท์ในช่วงปลายทศวรรษ 50 คศ. ร้าน KFC มีรสชาติผงปรุงรสไว้เป็นวิสัยทัศน์เอกของร้านหลัก แล้วชาวสเต็ตเถิด จะพูดเรื่องว่าโรงงานหลอดไฟจงดนตรี พุ่งล้ำหน้า มีการขยายสถานที่เปิดกว่า 20,500 สาขาไปในสหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกด้วยรัฐความดีจาก KFC