mrt คือ คืออะไร

MRT หรือ Mass Rapid Transit คือระบบรถไฟใต้ดินหรือ Light Rail Transit (LRT) ในเมืองหลวงกรุงเทพฯ มีขบวนรถไฟสีน้ำเงินเข้าให้บริการ ปัจจุบันมีสายรถไฟใต้ดินทั้งหมด 3 สายคือ

  1. สายสีน้ำเงินส่วนซีกหนึ่ง (Blue Line) จากสถานีหัวลำโพงถึงสถานีบางซื่อ มีระยะทางประมาณ 27.2 กิโลเมตร มีทั้งหมด 19 สถานี และสายนี้ได้ถูกขยายเพิ่มสถานีเพิ่มเติมอีกหลายสถานีในอนาคต

  2. สายสีน้ำเงินส่วนที่สอง (Blue Line Extension) จากสถานีศาลาแดงถึงสถานีมักกะสัน มีระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร มีทั้งหมด 6 สถานี สายนี้กำลังขยายส่วนต่อขยายไปยังสายสีแดงที่สถานีหัวลำโพง

  3. สายสีม่วง (Purple Line) จากสถานีคลองบางไผ่ถึงสถานีเตาปูน มีระยะทางประมาณ 23.6 กิโลเมตร มีทั้งหมด 16 สถานี

ระบบ MRT เป็นวิธีการขนส่งมวลชนที่สะดวกเร็วและปลอดภัยในเมืองหลวงกรุงเทพฯ ทำให้การเดินทางในเมืองสะดวกมากขึ้น และยังเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า BTS Skytrain ในบางสถานีเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนรถ