mrt บางไผ่ คืออะไร

MRT บางไผ่เป็นสถานีรถไฟใต้ดินของระบบรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย สถานีตั้งอยู่ในซอยโรงเรียนกรุงเซกัสในอำเภอเขตปทุมวัน สถานีบางไผ่เป็นสถานีเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เป็นสถานีต้นทางของสายสีส้มของระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้มไปถึงสถานีสีลม และได้รับการให้บริการในหลักฐานของระบบรถไฟฟ้ามหานครเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล