shotacon คืออะไร

Shotacon คือ ดัชนีของวรรณกรรมและศิลปะการ์ตูนที่มีความชื่นชอบเด็กชายที่มีคุณลักษณะของการเลียนแบบเซ็กซ์ เนื้อหาของ shotacon อาจมีการประกอบไปด้วยฉากที่แสดงความเสียหายทางจิตใจหรือร่างกายของเด็กชาย หรือมีการออกเสียงเกี่ยวกับความผิดหวังทางเพศ ทั้งนี้ ไม่ว่าเนื้อหาจะแสดงความเลียนแบบเซ็กซ์หรือไม่ การเผยแพร่หรือนำเสนอ shotacon อาจถูกกฎหมายห้ามหรือจำกัดอย่างจำเป็นในหลายประเทศ เนื่องจากถูกพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดฉบับเต็ม การรับชมหรือสร้างเนื้อหา shotacon ก็อาจถูกมองว่ามีผลกระทบทางจิตใจของผู้ที่ถูกเข้าถึงหรือผู้สร้าง