white day คืออะไร

White Day เป็นวันที่ญาติแฟนหรือคนที่มีความสำคัญส่งของขวัญหรือตอบแทนรักในวัน Valentine's Day ที่ผ่านมา ซึ่งวันนี้แพบจะเป็นที่รู้จักกันในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี เนเธอร์แลนด์ และต่างประเทศในเอเชียอีกด้วย

White Day เริ่มจากปี 1978 ในญี่ปุ่นโดยบริษัทบุคลิกาย Sogo Department Store ที่ได้คิดค้นขึ้นในพยางค์ของเพื่อนป๋าขาว ในภาษาญี่ปุ่นถูกเรียกว่า ไดช้ และเป็นวันที่ทำให้ผู้ชายสามารถตอบแทนกับค่ายฝั่งผู้หญิงได้ โดยส่งของขวัญในวันที่ 14 มีนาคมของทุกปี ซึ่งจะอยู่ในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากวัน Valentine's Day

ของขวัญที่มักจะส่งใน White Day คือ ช็อกโกแลตขาว หรือของหวานชนิดอื่น ๆ หรืออาจเป็นเครื่องประดับ เสื้อผ้า หรือของใช้ส่วนตัวที่เป็นไปตามความต้องการของผู้รับ

White Day มีความสำคัญอย่างไรสำหรับผู้คนในประเทศที่ฉลาด เพราะ ความหมายของของขวัญหลายครั้งอาจเป็นตัวบ่งบอกถึงประสบการณ์หรือความสำคัญที่สองฝ่ายต่างก็รู้จักกันในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น คู่รักที่แต่งงาน คู่รักที่รักและอยู่ด้วยกันมานาน เป็นต้น และการส่งของขวัญใน White Day ยังถือเป็นการส่งสัญญาณถึงความลึกซึ้งของความรักที่เกิดขึ้นระหว่างคู่รักยิ่งมากขึ้น