กฎหมายตราสามดวงคืออะไร คืออะไร

กฎหมายตราสามดวงคือกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดและการคุ้มครองสิทธิและอิสระของบุคคลในเครื่องหมายสามดวง หรือกล้องสามตา (เช่น +18, +•+)

สิทธิในเครื่องหมายสามดวงดังกล่าวได้แก่:

  1. สิทธิในความเป็นส่วนตัว: กฎหมายตราสามดวงคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคล ซึ่งรวมถึงความไม่ให้รัฐและบุคคลอื่นๆ ย้ายเข้าครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งรัฐบาลต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เพียงพอ

  2. สิทธิในความเสมอภาคและอิสระ: กฎหมายตราสามดวงรักษาสิทธิในความเสมอภาคและอิสระของบุคคล หมายถึงการไม่เอาเปรียบประเด็นเกี่ยวกับศาสนา ภาคต่างๆ ให้เกิดความอนุเคราะห์ การไม่เรียกตัวประชาชนที่มีความเป็นเหลือเชื่อเข้าองค์การศาสนาอย่างบังเอิญ รวมถึงกฎหมายตราสามดวงการผลิตและที่พักอาศัยในที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อศาสนาและอนุญาตทางเศรษฐกิจเสรี

  3. สิทธิในความเนินพิจารณาและฟังความเห็น: กฎหมายตราสามดวงให้ความสำคัญกับสิทธิในการเข้าถึงความเป็นความเสียสละในการเนินดำเนินคดีในศาล การให้ลูกข่ายและฝ่ายติดต่อทางกฎหมายได้เรียกพยาน เห็นพ้องกับการที่กฎหมายตราสามดวงให้การยินยอมไม่เป็นสูงกว่าจำเป็นของบรรดาผู้ใช้กฎหมายอาญาในรายคดี

กฎหมายตราสามดวงมีประโยชน์ในการรักษาสิทธิและอิสระของบุคคล และช่วยให้มีการดำเนินศาลที่เป็นธรรมและปราศจากความเอื้ออารีต่อผู้มีอำนาจ