กระดูกแกน คืออะไร

กระดูกแกน (vertebrae) เป็นชิ้นส่วนของกระดูกสันหลังของสัตว์เสรีที่มีกรีดและสำหรับสันหลัง กระดูกแกนอยู่ในระหว่างกระดูกคอสันหลังและกระดูกสะบัก มีหลายชนิดของสัตว์ที่มีกระดูกแกน เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น คน แมว สุนัข หมา และสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู จระเข้

กระดูกแกนมีลักษณะทรงกระบอกหรือทรงวงกลม โดยมีช่องส่วนกลางที่ว่าจะช่องไขขวาง (vertebral foramen) ภายในสร้างเป็นท่อกระดูกสันหลัง (spinal canal) ที่ส่วนที่ข้างบนเมื่อรวมกันจะเป็นกระดูกสันหลัง (spine) การรวมกันของกระดูกแกนจะช่วยปกป้องไขสันหลัง (spinal cord) ที่เป็นเส้นประสาทส่วนของระบบประสาทส่วนกลางของสัตว์

กระดูกแกนยังมีส่วนชั้นแปด์หรือหลอดเลือดกระดูกสันหลัง (vertebral artery) ที่ดำเนินภายในรูที่แกนบนของกระดูกแกน เป็นหลอดเลือดที่ร่างกายใช้ในการส่งเลือดไปยังสมอง

กระดูกแกนมีหลายส่วนประกอบกัน ซึ่งแต่ละส่วนจะมีบทบาทและลักษณะที่แตกต่างกันไป ส่วนเสริมกระดูกแกนจะเชื่อมต่อกับกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นในร่างกาย เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ