กษัตริย์สุโขทัย คืออะไร

กษัตริย์สุโขทัย เป็นกษัตริย์ของอาณาจักรสุโขทัยในสมัยรัชกาลที่ 2 ของอาณาจักรอยุธยา ครองราชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1981 ถึงปี พ.ศ. 1991 ว่าด้วยกษัตริย์สุโขทัยจะเป็นใครหรือความเป็นอยู่ของกษัตริย์สุโขทัยนั้น ยังไม่มีการแสดงบอกเลยว่าเป็นใคร เนื่องจากเขาพบเจอในพิพิธภัณฑ์ศิลปะในสมัยอยุธยา จึงเรียกว่าสุโขทัย ซึ่งนับว่าเป็นวัตถุศิลปะที่มีค่าล้างใจมากที่สุดของอาณาจักรอยุธยา จนตอนนี้ไม่ว่าจากที่ใดก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว และนักศึกษา.