กาลาตาซาราย คืออะไร

กาลาตาซาราย (Galata Tower) เป็นหอคอยที่สูงตั้งอยู่ในย่านกาลาตาแขวงบิยูค 예하여 เทพนิมิตองของเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เกาะอิสตันบูลอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศ อิสตันบูลเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญ และกาลาตาซารายถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองนี้

กาลาตาซารายมีความสูงประมาณ 67 เมตร มีชั้นเย็นที่ผู้ที่ไปเยือนสามารถชมวิวทั้งภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของเมืองได้ หอคอยกาลาตาซารายสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2199 (ค.ศ. 1348) โดยเริ่มสร้างโดยต้าอาอูดดิน ซูแลมัน เป็นปลายทางสำคัญของการขนส่งของในอิสตันบูล ช่วงหนึ่งกาลาตาซารายเคยใช้เป็นแผ่นดินแดนระหว่างเมืองแบบโครงสร้างหน้าเลือนที่คล้ายกับเจาะแท่งที่จารึกปีศาจตัวมัน

ในปัจจุบัน กาลาตาซารายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมาเยือน เนื่องจากมุมมองที่สวยงามจากด้านบนของหอคอย นอกจากนี้ย่านกาลาตายังเป็นที่ตั้งของร้านค้าทั่วไป ร้านอาหารและบรรดาสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ จึงเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญทางท่องเที่ยวในย่านกาลาตาและอิสตันบูล