กำนันเป๊าะ คืออะไร

กำนันเป๊าะ คือ ตำบลที่อยู่ในอำเภอกำเนิด จังหวัดจันทบุรี ในประเทศไทย ตำบลนี้มีพื้นที่ประมาณ 64 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 2,000 คน (ปี 2562)

กำนันเป๊าะตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ในเขตที่มีธรรมชาติสวยงามและสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น น้ำตกกำเนิด สวนผักพายตะวันออก น้ำตกเป๊าะ และหมู่บ้านชาวประมงริมทะเล ทำให้มีการท่องเที่ยวธรรมชาติมากขึ้นในเขตนี้

นอกจากนั้น กำนันเป๊าะยังมีวัดโตนด๊อก ศาลเจ้าประจวบ และวิหารบ้านนาวัง ที่เป็นสถานที่น่าสนใจและมีความเชื่อมั่นทางศาสนาของชาวบ้าน