กีฬารักบี้ คืออะไร

กีฬารักบี้ (Rugby) เป็นกีฬาที่เล่นในทีมของสองฝ่ายโดยมีไอเดียเกิดขึ้นจากกีฬาฟุตบอลและฟุตบาส ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 กีฬารักบี้เล่นบนสนามที่สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่โดยทีมยิงบอลกลางสนามแล้วพยักไปมุ่งสู่ฝ่ายตรงข้ามโดยพยายามให้ได้คะแนนโดยการวางบอลไว้ภายในโซนคะแนนของฝ่ายตรงข้ามหรือโยนบอลไปให้ผู้เล่นทีมฝ่ายตรงข้ามยิงบอล ภารกิจในการเล่นกีฬานี้เพื่อหยุดฝ่ายตรงข้ามไม่ให้ได้คะแนน โดยผู้เล่นในตำแหน่งต่าง ๆ ต้องใช้กลยุทธ์และทักษะในการเล่นที่คล้ายกันกับฟุตบอลและฟุตบาส ช่วงเวลาการแข่งขันปกติในกีฬารักบี้เป็น 80 นาทีที่แบ่งเป็นสองครึ่งรอบ แต่บางรายการการแข่งขันสามารถใช้ระยะเวลาที่ต่อเพิ่มหรือลดลงได้ กีฬารักบี้ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศอังกฤษและหลายประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และมีการแข่งขันระดับโลกอย่าง World Rugby Cup ที่จัดขึ้นทุก 4 ปี