ขันทีคืออะไร คืออะไร

ขันทีเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อมีการหลุดตำแหน่งของกระดูกที่เชื่อมต่อกันในข้อต่อ โดยที่ประกอบด้วยกระดูก ข้อต่อลิ้นปี่ และกล้ามเนื้อรอบข้อต่อ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นที่ข้อต่อใดก็ได้ในร่างกาย

ขันทีอาจเกิดขึ้นจากการกระโดดร่วมกับการแข่งขันกีฬา การเคลื่อนไหวที่รุนแรง เช่น การเล่นฟุตบอล การรีบเร่งในการวิ่ง การกระโดด หรือการหมกโดยตรงในข้อต่อ เช่น การกระแทกพื้นด้วยข้อเท้า การกระโดดขึ้นลงบันได หรือการหมดทิศทางของร่างกายที่เกิดขึ้นขณะที่เลี้ยว อันเป็นสาเหตุที่เกิดการเกิดของขันทีในนามของการกระดอนของสองกระดูกที่เชื่อมต่อกันในข้อต่อเมื่อเกิดการเรียกหาเส้นทางของสองกระดูกลงบริเวณเดียวกัน ผู้ที่มีประวัติของการบาดเจ็บหรือภาวะอ่อนแรงกล้ามเนื้อรอบข้อต่ออาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดขันทีที่สูงขึ้น

อาการของขันทีสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเล็กน้อย เป็นอาการที่เกิดขาดต่อกระดูกข้อสะโพกหรือสะโพกเล็กน้อยปานฉะเข้ากับที่เคยเป็นก่อนหน้านี้ ระดับปานกลาง เป็นอาการที่หลุดยังไคลฟร้องข้อสะโพกได้เองโดยมีไขข้อสะโพกประมาณ 1 ซม.และ ระดับรุนแรง เป็นอาการที่กระดูกลิ้นปี่หลุดออกไปจากข้อสะโพก และไม่สามารถหายกลับจากประเด็นเองได้ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ทันที