จูหยวนจาง คืออะไร

จูหยวนจาง (Zhu Yuzhang) เป็นนักการทหารและนักการเมืองจากประเทศจีน ท่านเป็นผู้ก่อตั้งและจัดตั้งอาณาจักรจีนของรัชกาลหลังของตระกูลหยวน(Song) เมื่อปี พ.ศ. 2081 รัชกาลแรกของอาณาจักรจีนคือรัชกาลจักรพรรดิจูปิ่นเป็นเจ้าอำนาจ แต่หยุดพัฒนาต่อเนื่องไม่ได้แล้วในขณะที่ตระกูลหยวนก่อตั้งจากนั้นจนถึงปลายรัชกาลสุทิตนิยม จูหยวนจางได้ร่วมด้วยกันกับแก๊งของทหารหยวนเสรีชื่อว่า "ประตูตาหิน" ในการล่มสลายการปกครองของตระกูลจูปิ่น

จูหยวนจางได้เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2121 และในขณะที่ยังมีชีวิต ท่านได้มีการก้าวสู่ความเป็นเจ้าอำนาจของตัวเองได้ด้วยความสามารถทางทหารและกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง อารมณ์ของทหารหยวนที่ต้องการแก้แค้นตระกูลจูปิ่นเพราะความเศร้ากายและความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการประสูติครอบครัว ในยุคที่อาณาจักรจีนยังไม่ได้กลายมาเป็นระบอบการปกครองพิเศษอย่างที่เห็นในสมัยหลังจากนั้น รัฐบาลของจูหยวนจางจึงมีพลังที่มั่นคงและควบคุมการปกครองทั้งประเทศ

รัชกาลมหาสถาพรวงศ์หยวน (Ming Dynasty) เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของประเทศจีนที่จูหยวนจางเป็นบุคคลสำคัญและมีความทุ่มเทในการปกครองอาณาจักร องค์การปกครองในรัชกาลหลังหยวนจางได้ตั้งองค์กรทรงพลังเรียกว่า "เทพอยู่ผีสามภพ" (องค์ใดเมื่อสิ้นแรมชีพแล้ว ก็จะมีให้องค์ใหม่เข้ามาแทนที่) ทำให้กลายเป็นกระบวนการทางการเมืองที่เป็นเอกภพ ประเทศจีนมีการพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองในระหว่างช่วงเวลานี้ โดยมีการสนทนากับและส่งออกไปยังประเทศต่างๆ การศึกษา สังคม วรรณกรรม และศิลปะก็มีการพัฒนาและเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในรัชกาลนี้