ซิกม่า คืออะไร

ซิกม่าเป็นเกมส์ที่พัฒนาโดยบริษัท Maxis และเผยแพร่โดย Electronic Arts (EA) ในปี 2000 ซิกม่าเป็นเกมส์จำลองการสร้างเมืองที่ผู้เล่นสามารถสร้างและจัดการเมืองตามความต้องการของตนเองได้

ในซิกม่าเริ่มต้นการเล่นโดยการเลือกที่จะเล่นในโหมดเอกชน (Single Player Mode) หรือโหมดหลายคน (Multiplayer Mode) ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นผู้วางแผนและผู้กำหนดนโยบายทั้งซื้อขาย การสร้างสิ่งก่อสร้าง การจัดการทรัพยากร การพัฒนาเมืองและอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการจัดการของผู้เล่น

ผู้เล่นสามารถเลือกสร้างเมืองในหลายลักษณะทางสถาปัตยกรรม การวางแผนการระบายน้ำ เลือกซื้อขายสินค้า และจัดการทรัพยากรต่างๆ พร้อมทั้งจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในเมือง เช่น การจราจร การปรับสภาพอากาศ การควบคุมปริมาณปรากฎการณ์ธรรมชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาภายในเกมส์ที่สอดคล้องกับโลกในชีวิตจริง เช่น การจัดการงบประมาณ การสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากร การปรับการพัฒนาเมืองเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร เป็นต้น

ซิกม่าได้รับความนิยมอย่างสูงและได้รับรางวัลหลายรางวัลในวงการเกมส์ โดยมีภาคต่อหลายภาคออกมา เช่น SimCity 2000, SimCity 3000, SimCity 4, SimCity DS, SimCity Societies, SimCity BuildIt เป็นต้น