ดรีมเวิลด์อยู่จังหวัดอะไร คืออะไร

ดรีมเวิลด์ ("Dream World") ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีในประเทศไทย โดยตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียงระยะทางสั้น ซึ่งมีพื้นที่สร้างอาคารและสวนสนุกที่กว่า 160 ไร่ สวนสนุกดรีมเวิลด์เป็นหนึ่งในแอตแลนติสสนุกสนานสำหรับครอบครัวที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1994