13มิถุนายน คืออะไร

วันที่ 13 มิถุนายนเป็นวันที่ 164 ในปฏิทินแบบเกรกอเรียน และวันที่ 164 ในปฏิทินแบบจูลิเรียน

ข้อมูลสำคัญในวันที่ 13 มิถุนายน:

  1. วันสิบสองสัปดาห์ความจำแห่งผู้รักษาสาธารณสุขแห่งชาติ: ในประเทศสหรัฐอเมริกา, วันที่ 13 มิถุนายนถือเป็นวันสิบสองสัปดาห์ความจำแห่งผู้รักษาสาธารณสุขแห่งชาติ (National Healthcare Quality Week) ซึ่งหมายถึงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูง และการเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย

  2. วันความดี: ในประเทศไทย, วันที่ 13 มิถุนายนถือเป็นวันความดี เป็นวันที่เชิดชูคุณค่าของคนดีในสังคม และสร้างสรรค์ความดีเพื่อสังคมที่ดียิ่งขึ้น

  3. วันป้ายแดงสะสม (World Blood Donor Day): วันที่ 13 มิถุนายนเป็นวันที่ระลึกถึงค่าของบริจาคเลือด และเพื่อเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพเลือดทั่วโลก ทำให้การบริจาคเลือดเป็นเรื่องมากขึ้น

  4. วันลูกชาย (Sons Day): วันที่ 13 มิถุนายนเป็นวันลูกชาย มีวัฒนธรรมและการสังสรรค์ของหลายประเทศที่ร่วมสร้างสถานการณ์ขึ้น เช่น ประเทศไอร์แลนด์ และประเทศจอร์แดน

นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ประจำวันที่ 13 มิถุนายนที่สำคัญอื่น ๆ ที่ขึ้นโดยเฉพาะในประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ อาจมีการเกิดเหตุการณ์ทางการเมือง การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ การเกิดสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม หรือเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงในประเทศหรือภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง