bern คืออะไร

Bern คือ เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองนี้ตั้งอยู่ในภูเขาแอลป์ในภาคกลางของประเทศ และตั้งอยู่ห่างจากไบร์ทซ์ซ์ 120 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเมืองที่ใกล้กับแดนบรีทองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน นอกจากนี้ เมืองนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำแอร์แรเทอร์ (Aare River) ตั้งอยู่บนที่ราบที่เชื่อมต่อกับแอลป์ไหลเข้าสู่นครซีร์นให้การเข้าชมสวยงาม

เมืองเบิร์นเป็นจุดเปลี่ยนรถไฟที่สำคัญในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้เป็นที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองในภายในประเทศกับเมืองในต่างประเทศ นอกจากนี้ เมืองนี้ยังมีสถานีขนส่งรถเมล์ที่สำคัญ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางรถเมล์มากมายไปยังเมืองและจังหวัดอื่นๆในประเทศ

เมื่อเยอรมันนำความรุนแรงไปยังชานเมืองของเบิร์นในปี พ.ศ. รหัสสามสิบห้า ทำให้ยุคเมืองนี้พังทลายไป และหลายตำบลรอบๆ เมืองก็ออกไปสร้างย่านใหม่ ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาเมืองใหม่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 Bern ก็ยังคงเป็นเมืองโบราณที่สวยงาม โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง

เมืองเบิร์นยังเป็นที่ตั้งของรัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งในตำแหน่งรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์มีอาคารรัฐทรัพย์และอาคารรักษาความปลอดภัยต่างๆ ที่สำคัญในเมืองเบิร์น นอกจากนี้ยังมีย่านเมืองทางเหนือกำแพงเมืองสวยงามของเบิร์น ซึ่งถูกตั้งเนื่องจากการต่อสู้กับนาพลัสในปี พ.ศ. รหัสสามสิบห้า ผลงานสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์นี้ถูกเพิ่มในรายการมรดกโลกจากยุคปลายของเฟื้องต้นและศตวรรษที่ 20

นอกจากนี้ เมืองเบิร์นยังมีความมีชีวิตมากมายในด้านวัฒนธรรมและการศึกษา มีมหาวิทยาลัยเบิร์น (University of Bern) ที่เป็นถิ่นศึกษาของค่ายเบนเซ่นและมีสถาบันวิจัยที่สำคัญอีกหลายแห่งในเมืองนี้ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความทันสมัยและน่าสนใจในเมืองเบิร์นด้วย