capacitor คืออะไร

คอนเดนเซอร์ (Capacitor) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเก็บพลังงานได้ในรูปแบบของฟิลด์ไฟฟ้า โดยมีความสามารถในการเก็บปริมาณพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณประจุไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนตัวของคอนเดนเซอร์ โดยสามารถเทียบได้กับแบตเตอรี่ที่ใช้เก็บพลังงานไฟฟ้า แต่คอนเดนเซอร์จะไม่สามารถเก็บพลังงานได้ในที่นั่นเอง แต่สามารถเก็บปริมาณประจุได้เท่านั้น

คอนเดนเซอร์มีส่วนประกอบหลักๆ คือสองแผ่นของวัสดุดีเอซทิเลนทำจากผู้นำไฟฟ้า ซึ่งแยกด้วยส่วนกลางทึบที่ช่องที่ว่างเรียกว่าฉนวนฉาก การทำงานของคอนเดนเซอร์จะเกิดขึ้นเมื่อมีปริมาณประจุไฟฟ้าถูกเก็บไว้บนแผ่นของผู้นำไฟฟ้า และเอ็นเอ็มคอนเดนสเตอร์ (EMC) ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการเก็บปริมาณประจุไฟฟ้า อีกทั้งยังมีตัวควบคุมด้วยอุณหภูมิที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการเก็บพลังงานไฟฟ้าของคอนเดนเซอร์

คอนเดนเซอร์มีการใช้งานหลากหลายในแวดวงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเร่งกลไกในเครื่องเล่นแผ่นเสียง เก็บพลังงานไฟฟ้าในวงจรเพื่อใช้ในการจองเวลา ทำให้การทำงานของอุปกรณ์ได้เป็นเวลามากขึ้น เป็นต้น