foie gras คืออะไร

Foie gras คือ เนื้อตับห่านหรือเป็ดที่ถูกผลิตโดยการเร่งการเจริญเติบโตของตับเหยื่อ ซึ่งเป็นเทคนิคการอาหารที่มีต้นกำเนิดจากฝรั่งเศส คำว่า "foie gras" มาจากภาษาฝรั่งเศสแปลว่า "ตับอ้วน" หรือ "ตับติด" ซึ่งเป็นคำนามที่ใช้เรียกตับของสัตว์ที่มีการเจริญเติบโตเกินความปกติ โดยใช้เทคนิคของการดูแลและการสั่งการให้ทานอาหารในปริมาณมากกว่าที่สัตว์จะรับได้ธรรมชาติ

การผลิต foie gras ใช้วิธีการเสี่ยงทานอาหารอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้กล่องกาเล็ตที่มีขนาดเล็กพิเศษ และการใช้ท่อเป็ดที่ถูกเจาะผ่านคอเพื่อให้อาหารถูกเสียบผ่านและไปสู่กระเพาะอาหาร ปกติแล้วการให้ผลิต foie gras ต้องใช้เป็ดเล็กที่มีน้ำหนักประมาณ 2-2.5 กิโลกรัม

อาหารที่ให้มากกว่าปกติ จะทำให้ตับของเป็ดเกิดการเก็บไขมันเพิ่มขึ้น คำว่า "foie gras" นั้นอาจกล่าวเป็นการอธิบายลักษณะของเนื้อสัตว์ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งมักจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อรับประทานในปริมาณที่มีมากเกินไป

Foie gras เป็นเมนูอาหารที่มีขึ้นชื่อมากในวงกว้าง และเป็นเมนูอาหารพิเศษที่มักจะได้รับความนิยมในงานจัดเลี้ยงหรือร้านอาหารระดับสูงได้ ส่วนในประเทศบางประเทศอาจมีกฎหมายหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับการผลิตและการใช้งาน foie gras อาจมีการห้ามหรือจำกัดในบางกรณี