gundam seed คืออะไร

Gundam Seed (กันดั้ม ซีด) เป็นซีรีส์อนิเมะญี่ปุ่นในแนวกันดั้ม (Gundam) ที่ได้ถูกสร้างขึ้นและใช้สิทธิบัตรของโครงการประเภทแทรกรุ่นใหม่ (CE) ของ Mobile Suit Gundam โดยฮะจิเมะ ฮิโรทูะระจู กำกับอนิเมะตอนแรก และมาสามิ ไทวิตะ ประธานบริษัทอสอะทึร์ริพลัส (Sunrise) เป็นนักกำกับไตรฝั่งเรื่องหลัก ๆ ของซีรีส์

เรื่องราวของ Gundam Seed เกิดขึ้นในอนาคตใกล้ๆ ที่โลกโครงการประเภทแทรกรุ่นใหม่ (Cosmic Era - CE) ภูมิใจได้แข่งขันกันอย่างพัฒนาการทางเทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งโดยเฉพาะ Mobile Suit (MS) ที่เป็นได้รับการพัฒนาเพื่อการสงคราม ซึ่งอาณาจักรร่วมกันกระทำการท้าทายอีธารใหญ่รหัส "ไททันัส" บนดวงจันทร์ที่เปลี่ยนแปลงการเพิ่มพลังงานของโลก

เนื้อเรื่องหลักของ Gundam Seed เกี่ยวกับการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ปกป้องชาวโลกชาติเดียวกับชาวดวงจันทร์รองรับโดยผู้บัญชาการ Green Zone (สีเขียว) และกลุ่มผู้คนอยู่ค่าย Natural ที่พยายามจะปกป้องตัวเองต่อความรุนแรงจากอาณาจักรร่วมกัน PACIFIC FEDERATION ดังนั้นผู้บัญชาการผู้นำที่เหลือพยายามจะทำตลาดกันข่มขู่ผู้คนให้ดีกว่า การเปลี่ยนใจได้ดี

ซีรีย์นี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น มีการออกสินค้าและของสะสมทางเลือกมากมายที่เกี่ยวข้องกับซีรีย์เช่น Gunplas (โมเดลกันดั้ม), เกมวิดีโอ, กลอุบายเสื้อผ้า และอื่น ๆ ที่นำมาสร้างความสนใจและความรู้สึกสำหรับผู้ที่สนใจในการกางเกงขี้นฉวย