kr ธาตุ คืออะไร

Kr หมายถึงธาตุแคริเอียม (Krypton) โดยหมายเลขอะตอมของธาตุนี้ในตารางธาตุคือ 36 และมีสัญลักษณ์สั้นเป็น Kr

คุณสมบัติของ Kr:

  • Kr เป็นธาตุอโนเนียนประเภทก๊าซเฉื่อยที่อยู่ในกลุ่ม 18 หรือกลุ่มนับ 0 ของตารางธาตุ
  • เป็นธาตุอโนเนียนตัวหนึ่งที่ไม่มีสี เป็นก๊าซทึบไม่มีกลิ่นและไม่เป็นพิษ
  • มีระดับอันตรายต่ำจึงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
  • เป็นก๊าซที่ไม่ไวต่อการสัมผัสและแสงแดด โดยไม่มีสีสันเมื่อในสภาพธรรมชาติธาตุ Kr จะแสดงสีแดงเรืองได้เมื่อถูกกระตุ้นด้วยพลังงานสูง เช่น เมื่อถูกให้แสงรังสี X
  • มีจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน ซึ่งมีอยู่ 36 โปรตอน
  • มีช่วงหลักการใช้งานอยู่ในการกรองแก๊สในหลอดไฟความเพิ่มขึ้นและใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์
  • ในสภาพบรรยากาศธรรมชาติไม่มีปริมาณ Kr เป็นน้ำเสียง ในมหาสมุทรทึ่งถ้ามีธาตุ Kr ในปริภูมิใกล้เคียงก็อาจเกิดระดับความเจ็บป่วยสูงไปกว่าปริภูมิธรรมชาติซึ่งเป็นผลจากอัตราเกร็ดต่ำของความเจ็บป่วยที่เป็นนากระเซ็น กลุ่มคนที่อยู่ในความเสี่ยงมากอาจเกิดอาการเจ็บคอ อาการทางเดินหายใจ หรือน้ำตาไหลเป็นเมื่อยได้