machu picchu คืออะไร

มาชู ปิคชู (Machu Picchu) เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนยอดเขาในภูเขาแอนดีส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเปรู (Peru) มาชู ปิคชูถือเป็นอัตลักษณ์ของประเทศเปรูและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดในโลก.

เมืองโบราณนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระเอกอินคา (Inca) ในศตวรรษที่ 15 และเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรอินคาในยุคก่อนปิดตำนาน. มาชู ปิคชูถูกสร้างขึ้นในลักษณะเขาชันเอียงและรอบๆมีแม่น้ำหลายแห่งไหลผ่าน.

ความสำคัญของมาชู ปิคชูอยู่ที่ตั้งของมัน เมืองโบราณนี้สร้างบนยอดเขาที่สูง 2,430 เมตรจากระดับน้ำทะเล ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและการสร้างอาคารที่ดุจรรจา มาชู ปิคชูได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกโลกจากยุคอินคา และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการปกป้องและอนุรักษ์อย่างดี

มาชู ปิคชูมีองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นประกอบด้วยศิลปะอินคาที่หลากหลายรูปแบบ เช่น วัดเล็กๆ พื้นสวยงาม และระบบน้ำเป็นสำคัญ มาชู ปิคชูที่สำคัญมีโครงสร้างหลักอยู่ 3 ส่วน คือ นลอกหาง แว่นตาอินคา และเมืองชั้นบน.

มาชู ปิคชูเปิดให้ผู้ท่องเที่ยวเข้าชมและสำรวจได้ มีเส้นทางเดินเท้าไปยังยอดเขาแห่งนี้เส้นทางหลักคือ Inca Trail ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเท้าที่ดังและเป็นทางเข้าสู่เมืองโบราณอีกเส้นหนึ่งคือ เชิงอินคา นอกจากนี้ยังมีเส้นทางอื่นๆที่ให้ผู้ท่องเที่ยวเลือก เช่น การนั่งรถไฟอีนกัส (Inca Rail) และเรือฝูงยักษ์บนแม่น้ำอุรูบา (Urubamba)