rbc คือ คืออะไร

RBC (Red Blood Cell) หรือเม็ดเลือดสีแดงคือเซลล์เลือดในร่างกายที่สำคัญและมีจำนวนมากที่สุดในเลือด หน้าที่หลักของ RBC คือใช้ในการขนส่งออกซิเจนจากปอดไปยังเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆในร่างกาย โดย RBC จะมีโครงสร้างเฉพาะเพื่อให้สามารถทำหน้าที่นี้ได้ดี

RBC มีลักษณะเป็นเม็ดโดยกลมเหมือนดิ์ฟลอโลก ขนาดเล็กกว่าเซลล์อื่นๆในร่างกาย เนื้อเยื่อที่จับตัวกันเป็นรูปพีระมิดที่ช่วยให้เป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น โดย RBC มีรายละเอียดดังนี้

  1. เนื้อที่ทำหน้าที่ : ในตัว RBC จะมีกระแสการไหลของออกซิเจนตามตัวเม็ดเลือด

  2. ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) : เป็นสารประกอบที่พบใน RBC ที่จะผูกไอออนเหล่านี้อยู่ภายใน ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้เม็ดเลือดสามารถพาออกซิเจนได้มากขึ้น

  3. ลิฟี้ซิลเฟรน (Lifespan) : RBC มีอายุประมาณ 120 วัน หลังจากนั้นจะสึกหรอไปที่ตับและเป็นของและวิตามินที่ได้รับจากการย่อยสลายเพื่อสร้าง RBC ใหม่

  4. จำนวนในร่างกาย : สถานะปกติของชายและหญิงจะมีจำนวน RBC ประมาณ 4.5 - 5.5 ล้านเซลล์/ไมล์ลิตรของเลือด

โดยปกติแล้ว ศูนย์เม็ดสีแดงในร่างกายถูกสร้างใหม่ขึ้นเช่นเดียวกับการสูญเสียแบบต่อเนื่อง แต่หากมีปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างและการสูญเสียของ RBC อาจเป็นอาการของโรคเลือด การบริโภคอาหารที่มีเหล็กและวิตามินบี12 สามารถช่วยในกระบวนการสร้าง RBC ได้