tbilisi คืออะไร

Tbilisi เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ของประเทศจอร์เจีย เมืองนี้ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกในยาวแคว้นกลางของประเทศ ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำกุร์ต์นิชาวเลและมีพื้นที่ที่ตั้งตรงกลางระหว่างทวีปอเมริกาและทวีปยูเรเชีย นับเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีอารยธรรมที่หลากหลาย ชื่อ "Tbilisi" มีความหมายว่า "แหล่งร้อน" โดยมีเรื่องราวบอกว่าตอนแรกเมืองนี้เกิดจากการค้นพบแห่งน้ำร้อนร้อนที่ริมแม่น้ำ ซึ่งกำเนิดชื่อเมือง

Tbilisi เป็นจุดศูนย์กลางทางการคมนาคมและศูนย์กลางการพาณิชย์ของประเทศ มีสถาปัตยกรรมสวยงามและสถาปัตยกรรมโมเดิร์นที่ผสานกับสถาปัตยกรรมโบราณอย่างลงตัว นอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะที่สวยงาม วัด และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอื่นๆ ที่สำคัญได้รับการอนุรักษ์

นอกจากนี้ เมือง Tbilisi ยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และศิลปะในประเทศ มีมหาวิทยาลัยชั้นนำเช่น "Tbilisi State University" และมีรูปแบบการแสดงต่างๆ เอาไว้อย่างหลากหลายเช่น การแสดงดนตรี การแสดงละคร การแสดงงานศิลปะ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีอาหารจานพื้นเมืองหรืออาหารจานจอร์เจียที่มีแบบฉบับเองที่นี่ ที่จะให้คุณสัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร