กันดั้มซีด คืออะไร

กันดั้มซีดหรือ "Suspension Damper" เป็นส่วนหนึ่งของระบบโซ่ระบายและระบบโช้คในรถยนต์ ซึ่งมีหน้าที่เพื่อลดกระแสแรงสั่นสะเทือนที่ถูกรถทั้งหมดใช้ ซึ่งกระทำให้ผู้โดยสารที่นั่งในรถของคุณมีความสะดวกสบายมากขึ้น

กันดั้มซีดทำหน้าที่ในการส่งกำลังกับลิงก์งอโค้งที่ประกอบไปด้วยอะไลน์ตัววิ่งซึ่งเชื่อมต่อกับศีรษะสลักคันส่งกำลังคงที่ของชุดสปริง ซึ่งกันดั้มซีดทำหน้าที่ให้ตำแหน่งของลูกปืนได้แก่ตำแหน่งเดิมไว้และไม่ได้ทำงานเกินความจำเป็น นอกจากนี้ กันดั้มซีดยังช่วยให้รถยนต์สามารถควบคุมความแข็งแรงของละอองสปริงที่ถูกบีบอัดในช่วงเวลาที่สั่นสะเทือน

ในรถยนต์ทั่วไป ระบบกันดั้มซีดมักใช้ลูกปืนรูปแบบตัวสามเหลี่ยมหรือลูกปนกวาด เมื่อมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในรถยนต์ แรงสั่นสะเทือนที่ถูกพิสูจน์จะทำให้ลูกปืนบีบอัดและทำงานปกติ

การเลือกใช้กันดั้มซีดที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์ของคุณขึ้นอยู่กับน้ำหนักและรูปแบบของรถยนต์ที่คุณมี เขียนถามคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์อีกฝ่ายหรือติดต่อช่างซ่อมรถยนต์เพื่อขอคำแนะนำอีกด้วยนะคะ