กับตันช้าง คืออะไร

ตันช้างเป็นชื่อเรียกทางการของประเทศแท้ห่วงของสามจังหวัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย คือ ขอนแก่น นครราชสีมา และบุรีรัมย์ ชื่อ "ตันช้าง" ได้มาจากชารีมาศน์บาท เชียงรายนามแผ่นดินที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงขั้นไปยังเทือกเขาหิมาลัยที่ราบสูงอันกว้างขวาง โดยจังหวัด ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอนของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติเชียงรายด่านศ롦ีแห่งแร่ และอุทยานแห่งชาติเขื่อนสุโขทัยในอุตรดิตถ์