กัปตันชลธร คืออะไร

กัปตันชลธร (Captain Chanthorn) หรือชื่อเต็มว่า พระเจ้าหลวงกัปตันชลธร หรือ กัปตันชลธรวงศาสตร์สถาบันเขาห้อย เป็นกัปตันทหารไทยที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย เขาเกิดเมื่อปี 2431 ในเมืองพระนครศรีอยุธยา และเสียชีวิตเมื่อปี 2497

กัปตันชลธรเป็นพระนักธรรมสมณศักดิ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรบมันฝ่ายเหนืออย่างถ้วนหลายด้าน เขาต้องการพัฒนาความฉลาดทางยานพาหนะรบและชิ้นส่วน เพื่อดูแลการรบของกองทัพในนามของพระเจ้าหลวงเป็นอย่างดี นับเป็นผู้นำทางทหารที่สำคัญตั้งแต่ยุครัชกาลที่ 4 สมัยกรุงศรีอยุธยา และประวัติของเขาถูกดัดแปลงในหลายรุ่น ทำให้เป็นสิ่งที่แตกต่างจากโครงร่างเรื่องของเขา แปลงเป็นเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ

เรือเจ้าฟ้าพระโทรสิตสมุทร หรือ "เรือตะวันตก" เป็นเรือสารนาถชั้นยอดหนาแน่นไม้พระที่นั่ง ในสมัยรัชกาลที่4 ที่จัดการสร้างขึ้นโดยพระเจ้าสุพรรณหงส์ทรงหญิงกัปตันชลธร เพื่อใช้ในการติดตามข่าวสาร ดำรงเกียรติให้กับเจ้าฟ้าพระโทรสิต การสร้างเรือนี้เสร็จสมบูรณ์ในระหว่างปี 2409 - 2411 ซึ่งในเวลาดังกล่าว กัปตันชลธรกับทีมงานของเขาทำงานร่วมกับช่างตกแต่งอิตาลี ฟาฑีและได้ดำเนินการตัดหนังม้าไทยไปฉานและปิดทับเนื้อไม้บนเรือที่ตลาดเคียวสุนัข (ดินแดงปัจจุบัน)

ในปี 2449 กัปตันชลธรได้รับพระโอษฐ์โดยพระเจ้าสุพรรณหงส์ทรงหญิง เมื่อกัปตันชลธรสร้างทางเดินผ่านคูหายศ(หรือป่าจาดจอมปลอด) จากห้องพระตำหนักวิภาวดีรามบำเพ็ญ ซึ่งอยู่ในซอยมนต์เมือง 10 สู่บ้านเมืองแดนร้อน จึงถือเป็นที่มาของชื่อ ทางเดินชื่อตรงเช่นเดียวกับคูหายศ