กาญจนดิษฐ์ คืออะไร

กาญจนดิษฐ์ คือ อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 755 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรประมาณ 228,878 คน (ตามการสำรวจประชากรและการฐานะทางสังคม พ.ศ. 2564)

สภาพทางภูมิศาสตร์ของกาญจนดิษฐ์เป็นแถบสายปะการัง มีภูเขาสูงสลับซับซ้อน และมีลำธารต่างๆ ผ่านพื้นที่ ทำให้มีธรรมชาติที่สวยงามและเหมาะสำหรับการท่องเที่ยว อำเภอนี้มีเป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยู่ที่การท่องเที่ยวเขตศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีสัตว์ป่าสงบอย่างแม่น้ำชี และถ้ำพยอม และยังมีที่เที่ยวยอดไอยรา แห่งหนทางฮิกกิ้ง เป็นต้น

รายได้หลักของชุมชนในกาญจนดิษฐ์มาจากการเกษตรและการทำปศุสัตว์ แต่ในปัจจุบันก็มีการยกระดับในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งช่วยส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมเช่นการทำงานในโรงแรม ร้านอาหาร การให้บริการการท่องเที่ยว และการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอีกด้วย

นอกจากนี้ กาญจนดิษฐ์ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและอุทยานวิทยาศาสตร์ป่าไม้และพละยาอุบลราชธานี ศูนย์ฝึกอบรมซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งที่ผลิตวิศวกรรมและเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ป่าไม้ ไว้อย่างดี

ในเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณี กาญจนดิษฐ์มีเทศกาล งานบุญ และประเพณีต่างๆ เช่น เทศกาลต้นน้ำท้องทุ่ง การประเพณีวันกระทำขึ้นในวันทหาร การประเพณีปลั้กข้าวกินข้าว ซึ่งสร้างสรรค์ความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตลอดจนเอกลักษณ์สถานที่แห่งนี้ กาญจนดิษฐ์ยังมีอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง ได้แก่ สูตรผัดไทยคั่วกลิ้ง แหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งเสน่ห์ของเขาคือ ความเข้มข้นและเสียงสนุกของกลองแม่โจ้ที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ล้านนา ที่ถูกลำดับเป็นวัดที่ 1 ของแต่ละอำเภอของเขา