ขลุง คืออะไร

ขลุง คือ น้องชายของบิดาหรือมารดา โดยมักใช้คำนี้ในประเทศไทย ในทางกลุ่มคนหนึ่ง เช่น ครอบครัว หน้าที่ของขลุงคือปกป้องและดูแลพี่น้องรุ่นน้อง ช่วยเหลือในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาของพี่น้องรุ่นน้อง คำว่า "ขลุง" อาจมีความหมายและบทบาทที่แตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรม และประเทศต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในบางครัวเรือนยังใช้คำว่า "ขลุง" เพื่อเรียกชื่อคนในรุ่นพี่ชายที่แตกต่างกันออกไป เช่น ขลุงพ่อ หรือ ขลุงทวี ซึ่งแปลว่า "น้องชายของพ่อ" หรือ "น้องชายชื่อทวี"